, , !

!

Dirk: ! ! , ( ! ) " . 1834-1918 . " (.: "", 2011. 1024 .) ! ! . ! ! - .. .. ( kerbyol), - , - , Igrov, EFK ., " """! ! - : ... ... "": (812) 717-43-55, 717-61-13 E-mail: blitz@blitz.spb.ru - "! ! !"

- 60, : 1 2 All

Dirk: ??? ???

: Dirk : ??? ??? . -

..: , , . , , , - ... ... ... , ... Zabellisa () http://forum.vgd.ru/post/395/37154/p942483.htm --------------------------------------------------------- ( .. ) .. 11 .. .12 .. ..13 .. .14 .. .17 .. 18 .. .19 .. 20 .. 21 .. 22 .. 23 .. 24 .. 25 .. 26 .. 28 .. 29 .. ..31 .. 32 .. 33 .. 33 () 34 .. ..35 .. 36 .. ...38 .. .38 .. ..40 .. ..42 .. .44 .. 46 .. .47 .. .................... 48 .. 49 .. ..52 .. ..52 .. .54 .. ...55 . ..58 .. 59 .. ..62 .. 64 .. .66 .. 67 .. ..68 .. ...73 .. 73 .. 75 .. .77 .. 78 .. ..80 .. ..82 .. .83 .. .84 .. 88 .. .90 .. ..91 .. .92 .. 93 .. 94 .. .95 .. ..96 .. 97 .. ..98 .. 98 .. ..99 .. .103 .. .105 .. 106 .. 107 .. ...109 .. .112 .. .114 .. 116 .. ...117 .. ..119 .. .120 .. .121 ... 122 .. 124 .. .124 .. ..127 .. .128 . ...129 .. ...129 .. 132 .. 132 .. 134 .. ..135 .. .137 .. ...138 .. ...140 .. .141 .. 141 .. ..141 .. ..143 .. ..144 .. .145 .. .145 .. .146 .. ..148 .-.. .150 .. .151 .. 156 .. 156 .. .157 .. .158 .. 159 .. ..162 .. ...163 .. ..164 .. 165 .. 167 .. .172 .. .173 .. 174 .. ...175 .. ..176 .. ...177 .. ...179 .. ..180 .. .181 .. ...182 .. ...185 .. .187 .. 188 .. ...189 .. ..190 .. ..192 .. 193 .. .194 .. ...195 .-.. ..197 .. 198 .. 199 .. 199 .. ....201 .. 203 .. ..203 .. .205 .. ..207 .. .207 .. ..208 .. ..209 .. .210 .. ..212 .. 213 .. .215 .. .216 .. 218 .. .219 .. ...222 .. 224 .. ..226 .. .226 .. 227 .. 228 .. 230 .. 232 .. 233 .. ..235 .. 236 .. .238 .. 239 .. ...............240 .. .241 .. ..242 .. ...243 .. 244 .. 246 . . ..247 .. ..248 .. 249 - .. 251 - .. .253 .. .255 .. ....255 .. 257 .. ...258 .. 260 .. .262 .. 262 .. .264 .. 265 .. ..267 .. .267 .. ....268 .. ..268 .. ...269 .. ..273 .. ....273 .. ...275 .. ....277 . .. 278 .. .. ..278 .. ...279 .. ...282 .. ...283 .. ...284 .. ....286 .. .....286 .. ................................288 .. ....289 .. ....290 .. ....291 .. ...293 .. ...295 .. .....296 - .. ....298 .. ....299 .. ...299 .. .....301 .. .....303 .. ..303 .. ..304 (-) .. .306 .. 306 .. 308 .. 308 .. ..309 .. 312 .. ..314 .. ..314 .. ...314 .. ..317 .. ....319 .. .. 321 .. . .. .273 .. .....321 .. .....322 .. ...324 .. ...325 .. .327 .. .328 .. ...330 .. 331 .. ..335 .. ..336 .. ..337 .. ..338 . . ...339 .. ...341 - .. .341 .. 344 .. .345 .. 346 .. 348 .. ..350 .. 351 .. 352 .. 354 .. 355 .. 356 .. . .. 215 .. ..357 .. .357 .. .359 .. .361 .. 362 .. 363 .. 364 .. 366 .. ..368 .. .369 .. 370 .. ..371 .. ..372 .. .373 .. .374 .. ..377 .. 378 .. 379 .. 380 .. .381 .. .382 .. 384 .. ..386 .. 388 .. 389 .. 391 .. 393 .. 394 .. .395 .. 395 .. ..396 .. .399 .. ..399 .. ...399 .-. . ..400 .. 400 .. .401 .. .402 .. ...404 .. 407 .. 408 .. ..410 .. .410 .. 410 .. 414 .. 414 .. 416 . ....417 .. ..417 .. 418 .. 420 .. ..421 .. 422 .. 425 .. ..425 .. 426 .. ...430 .. ..432 .. ...432 .. .433 .. ..434 .. ..435 .. 435 .. ..436 .. 437 .. .439 .. .439 .. 441 .. ..443 .. ..445 .. .446 .. 447 .. .448 .. ...449 .. ...450 .. ..451 .. ..453 - .. ...454 (-) .. 455 .. .458 .. ...458 .. 459 .. 459 .. .460 .. ...461 .. .462 .. ..465 .. .467 .. .468 - .. 469 .. .470 .. .471 .. .473 .. .473 .. ..474 .. ..476 .. .479 .. ..480 .. 481 .. ...482 .. .483 .. ..485 .. .487 .. .489 .. ..490 .. .491 .. .493 .. 494 .. 495 .. 496 .. ..499 .. .500 .. ...501 .. ...502 .. 503 .. .504 .. ..505 .. ...507 .. 508 .. .510 .. 512 .. ..513 .. 515 .. ..517 .. 520 .. .521 .. . 659 .. 521 .. 523 .. .523 .. .524 .. 525 .. 526 .. 528 .. ..528 .. .529 - .. 530 .. 533 .. 533 .. ..534 .. .536 .. 537 .. 538 .. .538 .. 541 .. 542 .. ..543 .. 545 .. .546 .. 547 .. .548 .. 551 .. ...552 .. .555 .. .557 .. ..558 .. 559 .. 559 .. ...560 .. ..561 .. ..562 .. 564 .. 565 .. 566 .. .568 .. .569 .. ..571 .. ..572 .. ..574 .. 575 .. 577 .. 579 .. .579 .. .580 .. ...582 .. 583 .. .584 .. 587 .. .588 .. 590 .. ...591 .. 593 .. ..595 .. 595 .. .595 .. .596 .. 597 - .. .598 .. ..600 .. 601 .. ..602 .. ..603 .. 604 .. .606 .. ...607 .. ..608 .. 609 .. 611 .. .611 .. 613 .. 615 .. ......615 .. 617 . ...617 .. ...617 .. ..618 .. ...621 .. ..623 .. ..624 .. .626 .. ..626 .. ..627 .. ......631 .. ..633 .. ..633 .. .635 .. 638 .. ..640 .. 641 .. .643 .. .645 .. ..646 .. 647 .. .....648 .. ..650 .. ..650 .. 651 .. .653 .. .654 .. 654 .. 656 .. 656 .. ......657 .659 .. ..660 .. 661 .. 661 .. .....663 .. ..663 .. 664 .. ...665 .. .667 .. ...668 .. .669 .. ..671 .. 672 - .. ..674 .. 676 .. 677 - .. 678 .. 680 .. .681 .. 683 .. .684 .. .686 .. .......688 .. ..691 . 693 .. .....693 .. .694 .. .696 .. 697 .. .700 .-.. .700 .. ......701 .. 702 .. .704 .. .705 .. 706 . 707 .. 708 .. 709 .. ..710 .. .......712 .. .........................714 .. .......715 .. .......717 .. ..718 .. .719 .. .719 .. 720 .. 721 .. .722 .. ...723 . .725 .. ..725 .. .726 .. ......727 .. .729 .. 730 .. .731 .. .732 .. .732 .. 733 .. 734 .. 735 .. 736 .. . .. 495 .. 737 .. ..738 .. ..739 .. 740 .. ..742 .. 743 .. 743 .. ..745 .. .747 .. .749 .. 750 .. .751 .. ..753 .. .753 .. .755 .. 755 .. .756 .. ...757 .. ..759 .. ..761 .. ..762 .. . .. ..607 .. ..764 .. 765 .. 766 .. ..768 .. .768 .. .769 .. 770 .. ....771 .. .773 .. 775 .. .776 .. .777 .. 779 .. 781 .. 781 .. 783 .. 784 .. 786 .. .788 .. ..788 .. .791 .. .791 .. .792 .. .793 .. 794 .. 795 .. 796 .. ...798 .. .800 .. .802 .. 803 .. ....805 .. .806 .. ..808 .. ..809 .. .810 Ը .. .811 .. .812 .. ..814 .. 816 .. 818 .. .819 .. ....821 .. .. 822 .. 823 .. 825 .. ..826 .. 827 .. ..831 .. ..833 .. 834 .. 835 .. ..836 .. ...837 .. 838 .. 840 .. 841 .. 842 .-.. ..843 .. ..845 .. ..846 .. 848 .. ..850 .. 851 .. 852 .. ...854 .. ..855 .. .856 .. 858 () .. 859 .. 859 .. ..861 .. ..863 .. ..864 .. ..864 .. ..865 .-.. .866 .. .866 .. ..867 .. 868 .. ..869 - .. ..872 .. 873 .. ..875 .. .877 .. .878 .. 879 .. .880 .. .881 .. 882 .. .883 .. .885 .. .886 .. 887 .. .888 .. .889 .. ..890 .. .892 .. ..893 .. ..894 .. ....895 .. ...896 .. .897 .. ..898 .. ..900 .. .901 .. .904 .. ...904 .. . .. ..898 .. ..907 .. ..907 .. .909 .. 909 .. 910 .. 912 .. ..913 .. ..914 .. .916 .. ..919 .. .921 .. .922 .. .924


aden13:

medik:

-067: , , . !!! - .

Dirk: aden13 : ... " !"...

Georg G-L: Dirk : !

Dirk: ! "", .

Georg G-L: Dirk : "", ...

shhturman: aden13 : .

..: , , - , .... ( : .. " ....", , , , - ...) ava_66 : " ... , , . http://baza.vgdru.com/1/26874/ http://www.spbstu.ru/history/t...vskiy.html

Ը: Georg G-L : Dirk : : "", ... , "" , ...

aden13: Ը : "" , ... ?

-067: )))

Ը: aden13 : ? , !

aden13: Ը : , ! .. ?

Ը: aden13 : .. ? , - -, !

: Dirk : " ---, . - , , !!! - . , .

Dirk: ! ?... : " ! !"

: Dirk : ?.. ....

Smith: -067 : - . ! - ( ) ? ?

Dirk: ! , ...

: Smith : ? .. , (1 .) , . , .

Smith: , " " ...

: Smith : " " ... , ((( .

..: : Smith : : " " ... , ((( . - http://booktexttom.net.ua/a.-m.-pozharskij---podvodnoe-plavanie-v-rossii.-1834-1918.-biograficheskij-spravochnik.html http://www.bulgakov.ru/bookshop/biografii_voennykh_dejateley/podvodnoe_plavanie_v_rossii_18341918_biograficheskiy_spravochnik/

venelane: , , - 879 ?

-067:

.: ! . .. .681 . .